Hello world

Undervisningsopplegg for skoleklasser


Småtrinnet – Arter i fjorden

Et 60 minutters undervisningsopplegg hvor vi jobber med "Jorda og livet på jorda".


Les mer om undervisningsopplegget her.Mellomtrinnet – Forske på Oslofjorden

Elevene arbeider med "Jorda og livet på jorda" ved hjelp av utstillingen og praktiske oppgaver på senteret.


Les mer om undervisningsopplegget her.