Hello world

Organisering og lærerens rolle


Lærerne har hovedansvaret for elevgruppen sin. Det kan være behov for hjelp av lærer underveis i programmet. Aktive lærere bedrer læringsutbyttet for elevene.


Formidlerne har ansvaret for gjennomføringen av aktiviteten. Opplegget kan gjennomføres med grupper på opptil 30 elever. I deler av opplegget blir gruppen delt i to grupper på 10-15 elever avhengig av størrelsen på gruppen.

 

For elevgrupper større enn 30 elever kan vi tilby en utendørs kunnskapsløype med quiz i området rundt besøkssenteret. Dette styres av voksne fra skolen, og kan brukes som «venteaktivitet» dersom skolen ønsker å gjennomføre opplegget for flere grupper.


Under besøket


Vi starter besøket inne på sentret med å se på noe av det som lever i fjorden og snakker litt om hvordan man kan forske på havet.


Deretter går halve gruppen ut og samler inn ulike prøver i området rundt sentret, da vil den andre halvdelen være inne på sentret og bruke utstillingen.


De to gruppene bytter, slik at den andre halvdelen går ut og samler inn prøver. I den siste delen av opplegget ser vi på prøvene ved hjelp av mikroskoper.