Hello world

Kompetansemål for småtrinnet


Kompetansemål etter 2. trinn:

  • utforske et naturområde i nærmiljøet og beskrive hvordan noen organismer er tilpasset området og hverandre

 

Kompetansemål etter 4. trinn:

  • Sammenligne modeller med observasjoner og samtale om hvorfor vi bruker modeller i naturfag
  • Utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut

 

Kompetansemål etter 7. trinn:

  • Utforske og beskrive ulike næringsnett og bruke dette til å diskutere samspill i naturen