Mer fra Besøkssenter Oslofjorden

Samarbeidsprosjekter og utstillinger i regi av besøkssenteret

Hello world

Oslofjorden Besøkssenter vil foruten sin lokasjon på Karljohansvern i Horten, også bidra til økt kunnskap om Oslofjorden på andre steder og på andre måter. Her finner du tips til andre utstillinger og opplevelser i regi av besøkssenteret.

Hello world

Etablerer konseptet

«Min mening» rundt Oslofjorden


Konseptet «Min mening» skal plasseres 10 steder i Viken, der befolkningen kan delta med å gi sin mening samtidig som en får kunnskapspåfyll. På en stor trykkfølsom skjerm kan brukeren få spørsmål og fakta som kan sammenlignes med andre sine svar. Prosjektet er finansiert av Viken Fylkeskommune.


Hensikten er å lære av folks svar og samtidig skape læring og engasjement om og for Oslofjorden.

Hello world

Bastø Fosen AS

Utstilling fra høsten 2023


En sentral målsetning for Oslofjorden Besøkssenter er å være til stede der folk er. Derfor satses det blant annet på en utstilling på båtene til Bastø Fosen, som planlegges å starte på Bastø Electric og etter hvert utvides til de andre båtene.

Hello world

Marin utstilling har åpnet på INSPIRIA science center

 

Inspiria science center i Sarpsborg åpnet i januar en ny utstilling om havet deriblant Oslofjorden 21. januar 2023.


Les mer om Dypdykk