Mer fra Besøkssenter Oslofjorden

Samarbeidsprosjekter og utstillinger i regi av besøkssenteret

Oslofjorden Besøkssenter vil foruten sin lokasjon på Karljohansvern i Horten, også bidra til økt kunnskap om Oslofjorden på andre steder og på andre måter. Her finner du tips til andre utstillinger og opplevelser i regi av besøkssenteret.

Hello world

Fylkesvaraordfører Østfold Annette L. Raakil legger inn sine meninger om Oslofjorden under åpningen på Inspiria onsdag.

Lansering av installasjoner om Oslofjorden - skal plasseres rundt hele Østlandet


Etter en lengre testperiode ble den interaktive installasjonen «Min mening» lansert onsdag 5. juni. Se videoen her!


Før sommeren skal det interaktive displayet plasseres på sentrale steder rundt Oslofjorden. Informasjonsløsningen skal engasjere publikum til å gi sin mening om hvordan vi sammen kan redde Oslofjorden.


Modulene er flyttbare, men er tenkt å stå der de nå plasseres fra Gjøvik i nord til Jomfruland i sør. De har likt innhold per nå, men innholdet kan tilpasses senere skulle det være ønskelig.


Det er INSPIRIA science center som har fått i oppdrag fra tidligere Viken fylkeskommune om å komme opp med en løsning som kan inspirere og motivere befolkningen i arbeidet med en friskere Oslofjord. Vestfold og Telemark fylkeskommune har også støttet prosjektet. Les hele artikkelen her.

Hello world

Nytt konsept til Besøkssenter Oslofjorden


Konseptet «Min mening» skal engasjere befolkningen til å påvirke hvordan vi kan bevare Oslofjorden på en best mulig måte. På store trykkfølsomme skjermer kan brukeren få spørsmål og fakta som kan sammenlignes med andre sine svar. Dette skal plasseres 10 steder i Viken, og prosjektet er finansiert av Viken Fylkeskommune.


Hensikten er å lære av folks svar og samtidig skape læring og engasjement om og for Oslofjorden.

Hello world

Utstilling på Bastø Electric


Nå har Bastø Fosens elektriske ferge Bastø Electric fått en ny opplevelse som skal gi reisende både kunnskapspåfyll og opplevelser om miljøtilstanden i Oslofjorden.


En sentral del av planen til besøkssenteret er å utvide med utstillinger der folk ferdes, og ta i bruk ny moderne teknologi for gode opplevelser. Første ledd i dette er utstillingen på Bastø Electric.


Attraksjonen på fergen er plassert i salongen i motsatt ende av kafeen, og skal være en gratis opplevelse for de reisende. Totalt er det fem interaktive skjermer på fergen. 


Les mer om utstillingen her!

Hello world

Marin utstilling på INSPIRIA science center


På vitensenteret i Sarpsborg ble det januar 2023 presentert en helt ny temautstilling om Oslofjorden og det marine.


I utstillingen Dypdykk kan besøkende lære mer om livet under vann, hva som gjør det så viktig for oss og hva vi må gjøre for å ta vare på det på en bærekraftig måte. Livet i Oslofjorden er en sentral del av utstillingen og flere av stasjonene på Besøkssenter Oslofjorden finner man også på vitensenteret i Sarpsborg.


Les mer om Dypdykk her!