Hello world

Organisering og lærerens rolle


Lærerne har hovedansvaret for elevgruppen sin. Det kan være behov for hjelp av lærer underveis i programmet. Aktive lærere bedrer læringsutbyttet for elevene.


Formidlerne har ansvaret for gjennomføringen av aktiviteten. Alle aktivitetene i undervisningsopplegget gjennomføres inne på senteret. Elevene arbeider for det meste i 4 ulike grupper. Det kan være en fordel dersom elevene er delt inn i grupper på forhånd.


Dersom elevgruppen er større enn 16 elever, vil elevgruppen deles i 2 mindre grupper. Gruppene kan ikke gjennomføre undervisningsopplegget samtidig. Når gruppen ikke har undervisning, gjennomfører denne en styrt læringsløype utendørs sammen med lærer.


Under besøket


Vi starter besøket i vårt digitale akvarium med å snakke om hva elevene vet om hvem som bor i Oslofjorden og hva de spiser. Deretter gjennomfører vi 4 ulike aktiviteter.


Gjennom lek, blir vi kjent med ulike arter i en næringskjede og kjennetegnene på disse. Deretter samtaler vi om og visualiserer hvem som spiser hvem i næringskjeden.


I aktivitet nr. 3 bruker vi utstillingen aktivt i stjerneorientering. Vi avslutter med å studere eksempler på de ulike artene, blant annet ved å bruke mikroskop.