Veiledning, informasjon og kunnskapsformidling

Besøkssenter Oslofjorden


Oslofjorden pleide å være full av liv, men så skjedde det noe. Oslofjorden er ikke frisk, og verdifulle livsformer som hummer og torsk har hatt kraftig tilbakegang. Besøkssenter Oslofjorden skal inspirere til tiltak slik at vi i fremtiden også kan ha en ren og rik Oslofjord. 

Åpningstider

Mandag - Tirsdag
Stengt
Onsdag - Fredag
11:00 - 15:00
Lørdag - Søndag
11:00 - 16:00

Besøkssenteret er stengt onsdag 1. mai og fredag 17. mai.

Løsningen mener vi ligger i å utvikle ny kunnskap