Veiledning, informasjon og kunnskapsformidling

Besøkssenter Oslofjorden


Oslofjorden pleide å være full av liv, men så skjedde det noe. Oslofjorden er ikke frisk, og verdifulle livsformer som hummer og torsk har hatt kraftig tilbakegang. Besøkssenter Oslofjorden skal inspirere til tiltak slik at vi i fremtiden også kan ha en ren og rik Oslofjord. 

Åpningstider i sommer

Mandag
Stengt
Tirsdag - Søndag
11:00 - 16:00

Løsningen mener vi ligger i å utvikle ny kunnskap