Utforsk Oslofjorden

Vi mener at kunnskap om Oslofjordens tilstand vil gi bedre forvaltning

Hello world

Foto: Erling Svendsen / Havforskningsinstituttet

Kunnskap er viktig for å finne nye måter å forvalte Oslofjorden bedre i fremtiden. Forskningsprosjektene Frisk Oslofjord skal gi beslutningstagere, befolkningen, næringslivet og pressen innsikt basert på ny forskning slik at vi sammen kan bidra til å få Oslofjorden frisk igjen og til glede for alle. Derfor samarbeider besøkssenteret om alt faglig med Frisk Oslofjord.


Les mer om prosjektet Frisk Oslofjord

Hello world

Foto: Dugnadforhavet.no

Dugnad for havet – Bli en folkeforsker


For å forstå fjorden bedre, og dermed kunne gi gode råd til de som bestemmer tiltakene, trenger forskerne mest mulig data.


Havforskningsinstituttet har derfor laget en løsning som gir alle mulighet til å bidra ved å registrere arter ved eller i fjorden. Funn av søppel kan også registreres.


Løsningen heter «Dugnad for havet», og du finner den på dugnadforhavet.no.

Hello world

Foto: INSPIRIA science center

Støtte til arbeidet mot plastforsøpling i havet


INSPIRIA science center og syv andre aktører i Viken har fått støtte på over 1,6 millioner kroner til arbeid mot plastforsøpling. Det offentliggjorde Handelens Miljøfond denne uka.


Vitensenteret på Grålum søkte i samarbeid medNIVA (Norsk institutt for vannforskning) og OceanObs AS, og fellesprosjektet«Ungdom på plastjakt» fikk innvilget søknaden i sterk konkurranse med andre.


Les hele saken på FriskOslofjord.no


Hello world

Foto: Shutterstock.com

Utfordrende fremtid for kysttorsken


Ifølge Havforskningsinstituttets (HI) nye rapport har bestandene av torskefisker i Indre Skagerak blitt redusert med svimlende 86 prosent de siste 100 årene. Langvarig bunntråling pekes på som en av de viktigste påvirkningene.


I dag er det nesten bare små- og mellomstore fisk igjen i Oslofjorden, mens større rovfisk som torsk, sei, lyr og hvitting knapt er å finne.


Les hele saken på friskoslofjord.no

Bilder fra forskningstokt i Oslofjorden