Hello world

Forarbeid småtrinnet


For å øke læringsutbyttet for elevene er det en fordel om det er gjennomført et forarbeid i forbindelse med besøket på Besøkssenter Oslofjord. Vi har utarbeidet et forslag, men eget forarbeid som støtter oppunder kompetansemålene kan like gjerne benyttes.

 

Å snakke om på forhånd:

  • Hvilke forhold har elevene selv til havet? Liker de bading? Spiser de fisk?
  • Hvilke dyr bor i havet? Hva er størst/minst?
  • Hva lever disse dyra av?
  • Er havet i Oslofjorden annerledes enn andre hav? Størrelse, dybde, temperatur, osv.

Etterarbeid småtrinnet


Kombiner besøket på senteret med en tur på stranda

https://www.nysgjerrigper.no/siteassets/hav/1-6_livet-i-fjara---hva-ser-du.pdf


Lag deres egen havutstilling

https://www.nysgjerrigper.no/siteassets/hav/1-6_livet-i-fjara---hva-ser-du.pdf


Lag deres egen næringskjede fra andre økosystemer

https://www.cchobby.no/teach-me-naeringskjeden-i