Hello world

Priser Besøkssenter Oslofjorden


Privatpersoner: Gratis


Skoleklasser med skoleavtale gjennom DuVerden: Gratis


Andre skoleklasser: Fastpris på kr. 1500,- pr. gruppe for opp til 20 elever. For grupper på over 20 elever er prisen kr. 75,- pr. elev. Voksne i følge med elevene har gratis inngang.


Bedrifter/organisasjoner (inkl. vert fra besøkssenteret): 

1–2 timer kr. 1000,-
3–4 timer kr. 1500,-


Bookingløsning for skoleklasser og bedrifter/organisasjoner  finner du her.