Hello world

Booking av undervisningstilbud for skoleklasser på Besøkssenter Oslofjorden


Vil dere at elevene skal lære mer om hva som truer livet i Oslofjorden og hva vi må gjøre for å bevare det?


Nå har senteret åpnet opp for at skoleklasser på småtrinn og mellomtrinn i regionen skal komme på besøk for å lære mer om Oslofjorden. Klasser som har skoleavtale med vitensenteret DuVerden får dette gratis.


På besøkssenteret tar en formidler dere imot. Opplegget er sesongbetont. Med tiden vil det også bli lagt ut et digitalt undervisningsopplegg.


Se prisliste for andre skoler som ikke har skoleavtale med DuVerden her.


Informasjon om opplegget:

Periode sommer/høst: August–oktober

Periode vår/sommer: April–juni (skoleslutt)

Mandag og tirsdag kl. 09.00–11.00 eller 12–14 og onsdag–fredag kl. 09.00–11.00.

  • Varighet: 60–90 minutter
  • Frist for påmelding: Skoler må bestille minst en uke i forkant av besøket


For bookingforespørsel send e-post til th@du-verden.no med ønske om datoer, antall elever og alderstrinn.