Hello world

Arter i fjorden


Undervisningsopplegg for småtrinnet


Fag: Naturfag

 

Varighet: 60 min

 

I dette undervisningsopplegget arbeider elevene med kjerneelementene "Jorda og livet på jorda".

Vi bruker utstillingen og praktiske oppgaver på senteret til å dykke ned i Oslofjorden for å se hvem som bor der og hva de spiser. Elevene får utforske ulike arter, og de lærer om hvordan disse er avhengig av hverandre i næringskjeden.