Besøkssenter Oslofjorden


Våren 2022 fikk Horten kommune og vitensenteret INSPIRIA science center i oppdrag fra klima- og miljødepartementet å bygge et besøkssenter som skulle synliggjøre og engasjere hvordan man sammen kan skape en bedre Oslofjord. Dette var en del av departementets prosess for en «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv». Oppdragstakerne fikk også med samarbeidspartnerne Kongsberg Maritime og Bastø Fosen på laget, og 7. november 2022 sto senteret klart inne på historiske Karljohansvern i Horten.


Med tid vil besøkssenteret bli supplert med utstillinger og informasjonsløsninger på båtene til Bastø Fosen, på INSPIRIA i Sarpsborg og andre steder langs Oslofjorden. Senteret skal informere om verdien av fjorden og truslene og bidra til å både skape innsikt og engasjement for å gjøre Oslofjorden friskere. Alt er bygget slik at det skal treffe både eldre og yngre aldersgrupper.

Om oss

Hello world

Kontaktinformasjon:


Horten Kommune

Jonas Dahl Torp – 410 44 026
jonas.torp@horten.kommune.no


INSPIRIA science center

Geir Endregard – 958 46 220

geir.endregard@inspiria.no


Besøksadresse:


Besøkssenter Oslofjorden

Kommandørkaptein Klincks vei 7. 1. etg.

3183 HortenNorway

Løsningen mener vi ligger i å utvikle ny kunnskap  

Åpningstider

Mandag - Tirsdag
Stengt
Onsdag - Fredag
11:00 - 15:00
Lørdag - Søndag
11:00 - 16:00

La oss jobbe sammen for
en frisk Oslofjord!