Hello world

Kompetansemål for mellomtrinnet


Kompetansemål etter 2. trinn:

  • Utforske et naturområde i nærmiljøet og beskrive hvordan noen organismer er tilpasset området og hverandre

 

Kompetansemål etter 4. trinn:

  • Utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut
  • Øve på trygg og sporløs ferdsel i naturen

    Kompetansemål etter 7. trinn:

    • Beskrive ulike næringsnett og bruke dette til å diskutere samspill i naturen
    • Bruke nærmiljøet og utforske lokale kulturer for ferdsel og opphold i naturen