Hello world

Forarbeid mellomtrinn


For å øke læringsutbyttet for elevene er det en fordel om det er gjennomført et forarbeid i forbindelse med besøket på Besøkssenter Oslofjord. Vi har utarbeidet et forslag, men eget forarbeid som støtter oppunder kompetansemålene kan like gjerne benyttes.

 

Å snakke om på forhånd:

  • Hvilke forhold har elevene selv til havet? Liker de bading? Er de ofte ved fjorden på tur eller annet?
  • Spiser de noe som lever i fjorden?
  • Hvilke dyr bor i havet? Hva er størst/minst?
  • Hva lever disse dyra av?
  • Er havet i Oslofjorden annerledes enn andre hav? Størrelse, dybde, temperatur, osv.
  • Hva er et mikroskop?
  • Vet elevene om noe man kan bruke mikroskop til?


Mulige ressurser


Les om havet: https://www.fn.no/undervisning/undervisningsopplegg/5-7-trinn/baerekraftsbiblioteket/maal-14-oppgaver-og-aktiviteter


Hva gjør en forsker?
https://www.nysgjerrigper.no/hav/hva-gjor-en-forsker/


Video - rask innføring i mikroskopering:
Innføring mikroskopering


Nysgjerrigper sine temasider om hav:

https://www.nysgjerrigper.no/hav/


Lekolar sine temasider om hav:

https://www.lekolar.no/globalassets/norge-nwd/dokumenter/undervisningstips-havet.pdf


Etterarbeid