Hello world

Forarbeid mellomtrinn


For å øke læringsutbyttet for elevene er det en fordel om det er gjennomført et forarbeid i forbindelse med besøket på Besøkssenter Oslofjord. Vi har utarbeidet et forslag, men eget forarbeid som støtter oppunder kompetansemålene kan like gjerne benyttes.

 

Å snakke om på forhånd:

  • Hvilke forhold har elevene selv til havet? Liker de bading? Er de ofte ved fjorden på tur eller annet?
  • Spiser de noe som lever i fjorden?
  • Hvilke dyr bor i havet? Hva er størst/minst?
  • Hva lever disse dyra av?
  • Er havet i Oslofjorden annerledes enn andre hav? Størrelse, dybde, temperatur, osv.
  • Hva er et mikroskop?
  • Vet elevene om noe man kan bruke mikroskop til?
Hello world

Etterarbeid mellomtrinnet