Hello world

Forske på fjorden


Undervisningsopplegg for mellomtrinnet


Fag: Naturfag


Varighet: 90 min


Forske på fjorden

I dette undervisningsopplegget arbeider elevene med kjerneelementene "Jorda og livet på jorda" og "Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter". Fokuset er på noe av det som lever i fjorden og noen av sammenhengene mellom disse.


Vi er en tur ute i nærområdet rundt besøkssenteret og samler litt ulike prøver vi undersøker på senteret. Elevene får også prøve seg på å bruke teknologisk utstyr i form av to ulike typer mikroskoper som vi bruker til å undersøke de innsamlede prøvene. Elevene får også utforske utstillingen på sentret som en del av opplegget. Her er det mye interessant man kan utforske og sette seg inn i.